Política de privacitat

L'Ajuntament de xxxxxx té com una de les seves prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seva Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l'Ajuntament de xxxxxx manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que pugue resultar necessari per al desenvolupament de les seves competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que pugui resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinats a finalitats distintes de les expressades en el moment de la seva aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals que pugua procedir-se a aquesta comunicació o es conte amb el consentiment exprés de l'interessat. D'igual manera, el tractament dels mateixos s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament de xxxxx podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seves dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seves dades en el moment es recaptin els mateixos.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de xxxx, situat en xxx, nº x, CP xxxx, xxxx.

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Formulario de búsqueda

Portal desarrollado con Drupal